Công trình Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 09 lô đất thuộc khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

Tổng quan về dự án

Công trình: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật 09 lô đất thuộc khu chức năng số 1 trong khu độ thị mới Thủ Thiêm

Gói thầu 04: Hệ thống cấp nước sinh hoạt

Địa điểm: Quận 2 – TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Ban QLDA Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao Thông

Quy mô: Thi công lắp đặt ống thép D200, D300, ống HDPE D225, D110

Tập kết ống thép về công trình

Lắp đặt ống thép băng đường

Tập kết ống HDPE để thi công

Thi công lắp đặt ống HDPE

Trả lời