SAWACO cấp định mức nước sinh hoạt thông qua VNeID

Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) cho biết đã triển khai cho các công ty cổ phần thực hiện cấp định mức nước sinh hoạt căn cứ thông tin trên ứng dụng định danh điện tử VneID song song với các cách thức cũ đã triển khai trước đây.

Ngày 18/2/2022, SAWACO ban hành Quyết định số 161 quy định thủ tục cấp định mức nước sinh hoạt trong trường hợp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bị thu hồi theo Luật Cư trú, khách hàng có thông tin “Nơi cư trú” trên Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân (12 số) tại TP. HCM và trùng với địa chỉ lắp đặt đồng hồ nước thì dùng bản sao Chứng minh nhân dân kèm Phiếu đăng ký định mức nước và Hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất để được giải quyết cấp định mức nước.

SAWACO cho biết theo thông tin từ Trung tâm Dũ liệu quốc gia về dân cư, thuộc cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an), hiện nay ứng dụng định danh điện tử VneID đã tích hợp thêm tính năng thông tin cư trú có hiển thị nội dung.

Thông tin về hình chân dung, họ và tên, số định danh, dân tộc, quốc tịch, quê quán… Thông tin cư trú gồm thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, họ tên chủ hộ, số định danh chủ hộ, quan hệ với chủ hộ. Thông tin về các thành viên khác trong hộ gia đình gồm họ tên, ngày sinh, giới tính, quan hệ với chủ hộ…

Hình thức mới này theo của Tổng công ty nhằm đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho khách hàng khi xin định mức nước sinh hoạt đồng thời thực hiện quy định chung về thủ tục hành chính liên quan đến Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đây là một kênh mới làm căn cứ để xác định việc cấp định mức nước sinh hoạt cho khách hàng.

Hiện nay đối với những khách hàng có sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy đã bị thu hồi, khách hàng chỉ cần đăng ký định mức theo mẫu có sẵn, giấy báo hoặc tin nhắn thông báo tiền nước hoặc hóa đơn tiền nước kỳ mới nhất để cập nhật số danh bộ.

Tác giả:
Tiến Thành

Trả lời