TUYẾN ỐNG TRUYỀN TẢI HDPE D250 TỪ NMN BOO LONG GIANG ĐẾN TCN LONG KIẾN

Tuyến ống truyền tải HDPE D250 từ NMN BOO Long Giang đến Trạm cấp nước Long Kiến đã hoàn thành đưa vào sử dụng

Trả lời