Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi – Phú Tân, Huyện Định Quán

Trạm cấp nước tập trung xã Phú Lợi – Phú Tân

Có thể nói Dự án “Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi – Phú Tân, Huyện Định Quán” là một dự án có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển của Huyện Định Quán nói chung cũng như 2 xã Phú Tân, Phú Lợi nói riêng. Khi dự án hoàn thành sẽ đem lại nguồn nước sinh hoạt đạt chuẩn cho nhân dân sinh sống trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, cũng như ổn định tình hình kinh tế, chính trị của địa phương.

Quy mô dự án: 27.260.258.855 đồng

Thông tin về dự án:

Gói thầu 03: (Xây dựng và thiết bị): Xây dựng và lắp đặt thiết bị (phần nước) Hệ thống cấp nước tập trung xã Phú Lợi – Phú Tân, huyện Định Quán.

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Tư vấn giám sát: Công ty CP ĐTXD Cấp Thoát Nước Thiên Phú.

Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư Vấn Xây Dựng Miền Nam.

– Lắp đặt 4.664m ống HDPE DN225

– Lắp đặt 3.778m ống HDPE DN160

– Lắp đặt 5.925m ống HDPE DN110

– Lắp đặt 13.128m ống HDPE DN90

– Lắp đặt thiết bị điện, thiết bị công nghệ

– Xây dựng hồ nước thô + TBCI

– Xây dựng nhà quản lý, nhà hóa chất

– Xây dựng và lắp đặt thiết bị bể chứa nước sạch, cụm xử lý, hồ lắng bùn

– Lắp đặt van xả khí, van xả cặn trụ cứu hỏa

Trả lời