Mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Phong Điền

Tổng quan về dự án:
Công trình: Mở rộng mạng lưới cấp nước huyện Phong Điền
Hạng mục: Tuyến ống cấp nước HDPE D180, D110 thuộc dự án “WaterWorX hướng đến cấp nước thích nghi biến đổi khí hậu Khu Vực Tây Nam đồng bằng sông Cửu Long
Địa điểm: huyện Phòng Điền, TP. Cần Thơ
Giá trị: 3.570.726.636
Thời gian thi công: 90 ngày
Một số hình ảnh nổi bật từ công trình
Lắp đặt tuyến ống HDPE D110, D180 tỉnh lộ 923
Đóng cọc bê tông đỡ ống qua sông

San ống nhánh cung cấp nước sạch cho dân

Trả lời