Công trình Hạ Tầng Phía Nam Khu Đô Thị ECOPARK

Thông tin Công trinh:

Gói thầu: Cung cấp và thi công hệ thống Công nghệ trong hố bơm khu Thảo Nguyên + Thủy Nguyên và tuyến ống thoát nước thải thô từ hố bơm khu Thảo Nguyên dẫn về trạm xử lý nước thải khu AQUABAY.

Dự án: Hạ Tầng Phía Nam Khu Đô Thị ECOPARK

Địa điểm: Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

Quy mô dự án: 5.099.000.000 đồng

Thời gian thi công: 90 ngày

Trả lời