Hệ thống cấp nước PCCC và Cấp nước Sinh hoạt khu dịch vụ Tân Cảng Long Bình

Tổng quan về dự án:

Gói thầu: Thi công xây lắp

Công trình: Hệ thống cấp nước PCCC và cấp nước sinh hoạt

Dự án: Đầu Tư Xây Dựng Cơ Sở Hạ Tầng Khu Dịch Vụ Tân Cảng Long Bình

Chủ Đầu tư: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

Quy mô dự án: 6.120.018.180 đồng

Tiến độ: 75 ngày

Trả lời