Di dời Tuyến ống cấp nước Nút giao ngã tư Tân Phong , Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Waseen rất vinh dự là nhà thầu thi công gói thầu quan trọng của Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai

Dự án đã hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng đã đề ra.

Quy mô  dự án

Tên gói thầu: Di dời tuyến ống cấp nước

Dự án: Nút giao ngã tư Tân Phong, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Chủ đầu tư:  Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Tỉnh Đồng Nai

Địa điểm: Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giá trị: 3.659.338.190 đồng

Tiến độ: 45 ngày

Công trình có độ khó, thi công ngay ngã tư mật độ giao thông cao, ngoài ra tiến độ cũng khá ngắn, nên toàn thể cán bộ Công nhân viên công ty luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính kỹ luật cao để hoàn thành công trình đúng tiến độ và chất lượng đã đề ra.

Công trình được nghiệm thu bàn giao để đưa vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt, góp phần cũng cố uy tín và năng lực của Waseen đối với Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai và các Chủ đầu tư khác.

Trả lời