Cải Tạo Ống Mục Phường 1,2,7 Quận 5

Dự án Cải Tạo Ống Mục Phường 1,2,7 Quận 5 là một trong những dự án tiêu biểu mà Waseen  đã thực hiện.

Quy mô dự án

Gói thầu : Cung cấp vật tư và thi công xây dựng Công trình

Tên dự án : Cải Tạo Ống Mục Phường 1,2,7 Quận 5

Chủ Đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp Nước Chợ Lớn

Địa điểm: Phường 1,2,7, Quận 5, Tp.HCM

Giá trị : 4.086.632.158 đồng

Đây là công trình cso điều kiện thi công khắc nghiệt, nằm ở vị trí trung tâm, lưu lượng người và phương tiện di chuyển lớn, quá trình thi công phải tổ chức thi công nhanh, kết hợp phân luồng giao thông hợp lý, để quá trình thi công không ảnh hưởng đến giao thông, cũng như việc làm ăn buôn bán của các hộ dân trong công trường.

Quy trình Thi công

  • Khảo sát hiện trạng thực tế tại công trường, kết hợp bản vẽ thiết kế
  • Viết Biện pháp thi công, biện pháp phân luồng giao thông, biện pháp An toàn lao động,…
  • Xin phép đào đường, đóng nước và các thủ tục iên quan
  • Đào thăm dò, xác định, vị trí, độ sâu tuyến ống
  • Lắp đặt tuyến ống thay thế, đấu nối, bít hủy
  • Thử áp lực tuyến ống, xúc xã, bơm clo làm sạch ống
  • Tiến hành nghiệm thu kỹ thuật nội bộ, trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

 

Trả lời