Tuyến ống và trạm bơm tăng áp Cấp Nước Xã Long Hựu Đông

Đây là Công trình mà Waseen đã hoàn thành các hạng mục của dự án đúng theo tiến độ và chất lượng đã đề ra ban đầu, và được Chủ đầu tư đánh giá cao.

Thông số dự án

Gói thầu:Tuyến ống và trạm bơm tăng áp cấp nước xã Long Hựu Đông

Dự án: Tuyến ống và Trạm bơm tăng áp cấp nước xã Long Hựu Đông

Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Huyện Cần Đước

Quy mô dự án:

Giá trị: 9.550.099.899 đồng

Lắp đặt ống nhựa HDPE D160mm, dày 6.2mm: 5.664m

Lắp đặt ống nhựa HDPE D140mm, dày 5.4mm: 4.250m

Lắp đặt ống nhựa HDPE D90mm, dày 4.3mm: 17.730m

Xây dựng bể chứa, 300M3, nhà Quản lý, Điều hành, Vệ sinh, San nền – Hàng rào, Sân đường và mua sắm thiết bị lắp đặt công nghệ cho nhà máy…

 

Trả lời